Tevékenységeink

Utak, kerékpárutak, járdák, parkolók építése és felújítása

Útburkolatok, taktilis burkolatok, térkövezés, díszburkolatok készítése

Útburkolatok javítása: kátyúzás, gréderezés

Közmű építési munkák: csapadék és szennyvíz csatornarendszerek kiépítése és felújítása

 • Utak, kerékpárutak, járdák, parkolók építése és felújítása
 • Útburkolatok, taktilis burkolatok, térkövezés, díszburkolatok készítése
 • Útburkolatok javítása: kátyúzás, gréderezés
 • Közmű építési munkák: csapadék és szennyvíz csatornarendszerek kiépítése és felújítása
 • Épületbontás, takarítás
 • Gépi és kézi földmunkák, tereprendezés, parképítés
 • Földművek építése: támfalak, töltések, rézsűk
 • Zajvédő falak készítése
 • Vízépítési műtárgyak építése:
  • vízépítési földművek: gátak, töltések, elvezető árkok
  • szivárgó rendszerek
  • kőművek: kőszórás, kőrakatok, töltés stabilizálás
  • burkolat jellegű műtárgyak: meder- és rézsűburkolatok, surrantók, bukók, fenéklépcsők
  • falazott-, beton- és vasbeton műtárgyak: támfalak, partfalak, zsilipfalak, árvízvédelmi falak, terelők
 • Épületalapozás
 • Magasépítés

Kapcsolat

Adatvédelem

8000 Székesfehérvár Károly János utca 43.